Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

নোটিশ বোর্ডহতদরিদ্রের তালিকা

হতদরিদ্রের তালিকা

 

1.       কুলসি বেগম

2.      সুফিয়া বেগম

3.      মোঃ ফকু বিঃ

4.      মোঃ ফারুক হাং

5.      মোঃ ছালাম  হাং

6.      রিয়াজ বিঃ

7.      মোঃ সেলেম সর্দার

8.      মোঃ সবুজ সর্দার

9.      মোঃ হারুন চৌঃ

10.   মোঃ সুজন খান

11.   মোঃ কুদ্দুস খলিফা

12.   মোঃ আনিচ মোল্লা

13.   মোঃ আনছার হাং

14.   মোঃ আল-আমিন হাং

15.   মোঃ সানু হাং

16.   মোঃ হাসেম গাজী

17.   মোঃ গোলাম আলী

18.   মোঃ হানিফ হাং

19.   মোঃ সোবাহান মৃধা 

20.  মোঃ আঃ হাই হাং

21.   মোঃ কালু হাং

22.  মোঃ হাফেজ হাং

23.  নয়ন তারা

24.  চাম্পা

25.  নেহার

26.  মোরশেদা

27.  রেক্সনা

28.  রেহেনা

29.  আজিমন

30.  রিজিয়া

31.   ফারুক 

32.  মমতাজ

33.  বিলাসী

34.  মোরশেদা

 

1.       মৃতঃ আঃ ছালাম মৃধা

2.      মৃতঃ হআঃ কালু হাং

3.      মৃতঃ আঃ কালাম বিঃ

4.      মোঃ কালু হাং

5.      মৃতঃ আঃ করিম হাং

6.      মোঃ ফকরুদ্দিন বিঃ

7.      মোঃ ছত্তার সর্দার

8.      মোঃ ছত্তার সর্দার

9.      মৃত্যুঃ আঃ মালেক চৌঃ

10.   মৃতঃ জসিম খান

11.   মৃতঃ মালেক খলিফা 

12.   মৃত্য আতাহার মোল্লা

13.   মৃত্যুঃ আমির হোসেন

14.   মোঃ লিটন হাং

15.   মোঃ দেলোয়ার হাং

16.   মোঃ মজিদ্দিন গাজী

17.   মোঃ মন্নান হাং

18.   সফিকুল হাং

19.   মৃত্যু মোঃ আলী মৃধা

20.  মৃত্যু তাজেম আলী হাং

21.   মৃত্যু কাজেম আলী হাং

22.  মৃত্যু ধলু হাং

23.  মোঃ এছাহাক হাং

24.  মোঃ আবুল মুন্সি

25.  রত্তন সরদার

26.  মৃত্যু হালিম রাড়ি

27.  মৃত্যু দেল্বার

28.  সোহাগ

29.  সাইজদ্দিন

30.  মৃত্যু রহিম আকন

31.   মৃত্যু সোবাহান 

32.  রুস্তুম মেল্কার

33.  মৃত্যু ইউসুফ হাং

34.  কালাম মেলকার